Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Jak pokochać bękarta, czyli życie z legacy codem

Description

Tytuł/Topic: Jak pokochać bękarta, czyli życie z legacy codem Prelegent/Speaker: Kajetan Maurycy Olszewski, Marek Pilarczyk

W prezentacji powiemy czym jest legacy code, dlaczego sprawia on problemy oraz jak poprawić i zmieniać go dla dobra swojego oraz innych. Wszystko zostanie przedstawione na przykładzie odziedziczonego kodu, nad którym pracujemy.

http://pl.pycon.org/2014/pl/agenda

Details

Improve this page