Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Magiczne atrybuty

Description

Tytuł/Topic: Magiczne atrybuty Prelegent/Speaker: Radomir Dopieralski

Chcesz się dowiedzieć dokładnie co się dzieje, gdy tworzysz nowy obiekt? Albo gdy definiujesz klasę? W jaki sposób są wyszukiwane atrybuty i wywoływane metody? A jaki wpływ na te mechanizmy może mieć twój własny kod? Wystąpienie to prezentowałem już dwukrotnie: na konferencji 4Developers oraz na Europythonie. Nagranie https://www.youtube.com/watch?v=rj4mf5aNhh0 Ze względu na dłuższy czas, na PyCon.pl planuję zrobić wersję rozszerzoną.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page