Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

asyncio-nous

Description

Tytuł/Topic: asyncio-nous Prelegent/Speaker: Jacek Kołodziej

Jak i dlaczego spróbować asynchronicznego I/O z biblioteki standardowej

Na prezentacji opiszę, czym jest moduł asyncio - dlaczego powstał, porównując go do istniejących rozwiązań; jaką rolę w obsłudze asynchronicznego I/O ma spełniać pokazując koncepty/komponenty, których używa. Powiem nieco o pisaniu kodu korzystającego z asyncio. Przedstawię też, do czego konkretnego możemy asyncio wykorzystać już dziś a przede wszystkim - dlaczego powinniśmy w ogóle spróbować asynchronicznego I/O.

http://pl.pycon.org/2014/pl/agenda

Details

Improve this page