Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla 15 milionów ludzi?

Description

Slajdy: http://www.slideshare.net/Kamilagowski/pycon-pl-2015-k-agowski-m-wrbel-kiedy-ostatnio-zrobie-co-dla-15-milionw-ludzi

Tworzymy portal, który odwiedzają miliony użytkowników. Do zapewnienia wysokiej wydajności potrzebujemy architektury opartej o nieblokujące połączenia sieciowe. W ostatnich latach powstało wiele frameworków webowych w języku Python wspomagających programowanie asynchroniczne. Który zatem wybrać? Tornado? Gevent? Pokażemy jak asynchroniczność działa na poziomie systemu operacyjnego, przedstawimy różne modele programowania, po czym przejdziemy do porównania najpopularniejszych frameworków webowych. Na koniec zaprezentujemy jak przy wykorzystaniu asynchroniczności w architekturze "Microservices" zrobić system dla milionów użytkowników.

Kamil Łagowski IT Systems Architect w firmie DreamLab Onet.pl. Odpowiedzialny m.in. za tworzenie wysokowydajnych aplikacji w oparciu o język programowania Python oraz technologie NoSQL.

Marcin Wróbel Z DreamLab Onet.pl związany od ponad 5 lat. Programuje głównie część aplikacyjną w Pythonie i bazy danych. Zajmuje się także rozwojem i utrzymaniem środowiska Python w firmie. Ostatnio przetwarza dane na Hadoopie na potrzeby systemów rekomendacyjnych oraz do celów analitycznych.

Details

Improve this page