Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Locust - nowoczesne narzędzie do load testów

Description

Podczas prezentacji zaprezentuje narzędzie locust.io (http://locust.io/). Opowiem do czego może zostać wykorzystane i w jaki sposób z niego korzystać. Przedstawie kilka typowych use caseów oraz omówie patterny i antipatterny.

Details

Improve this page