Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Releases without problems - automatic system for testing Linux distributions

Description

Talk will be given in English.

Wydawanie dystrybucji Linuksa wymaga jej ciągłego i szczegółowego testowania. By zminimalizować czas poświęcony powtarzalnym czynnościom, zadania tego typu powinny być wykonywane całkowicie automatycznie.

Podczas prezentacji poruszone zostaną kluczowe problemy, z jakimi można spotkać się przy tworzeniu automatycznego laboratorium testowego oraz sposoby radzenia sobie z nimi z użyciem Pythona. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie pokazane w trakcie prezentacji są otwartoźródłowe (https://git.tizen.org/cgit/tools/testlab/sd-mux i https://git.tizen.org/cgit/tools/testlab/major), mogą być wykorzystane przy tworzeniu własnego systemu testowego.

Details

Improve this page