Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Alternatívne spôsoby ako spúšťať testy a vyhodnocovať ich výsledky

Description

Konceptuálne zamyslenie sa nad tým ako používať sadu testov a ako interpretovať jej výsledky. Čo je pri tom problematické a ako z nej získať čo najväčšiu hodnotu.

Najpoužívanejším úžívateľským rozhraním na spúštanie testov sú pravdepodobne command line, PyCharm a CI Servre. Ukážem ich výhody a limity. Predvediem alpha verziu nového nástroja na pohodlné výhľadávanie, spúštanie testov, uchovávanie výsledkov a ich prehľadné zobrazenie. Ukážem ako sa vyhnúť kilobajtom neštruktúrovaného textového výpisu.

Predvediem koncept zobrazenia stack trace inline v editore zdrojového kódu a pohodlnú navigáciu hore-dole po ňom.

Details

Improve this page