Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Spracovanie textu a Machine Learning v Pythone

Description

Úvod do spracovania textu a machine learningu plus ukážky a príklady použitia knižníc na NLP a ML v pythone. Prejdeme si klasické knižnice NLTK (na spracovanie textu) a scikit-learn (na ML) a ukážeme si aj moderné knižnice gensim (hlavne dobrý na slovné vektory) a Keras.io (na deeplearning). Na konci si ukážeme ako sa dajú poskladať pekné vizualizácie na niekoľko riadkov kódu.

Details

Improve this page