Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Kiwi.com in ZOO

Description

Počas posledných mesiacov, kedy naša firma rástla neuveriteľným tempom, sa začal objavovať probém zdieľania best-practice naprieč Kiwi.com. V micro- service orientovanej architektúre bolo nemožné, aby jeden človek mal prehľad nad technologickým stackom všetkých služieb. S týmto problémom sme sa rozhodli bojovať a vytvoriť službu, ktorá si bude držať nad všetkými repozitármi prehľad a bude automaticky auditovať jednolivé projekty. Poukážem na nevyhnutnosť používania systémov, ktoré uľahčujú prácu a súčastne sa poutžívajú na zvyšovanie kvality servicov.

Details

Improve this page