Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

LOCKED SHIELDS: What a good cyber testing looks like

Description

Cvičenie Locked Shields je organizované Centrom výnimočnosti pre oblasť kybernetickej obrany (CCD CoE). Svojou veľkosťou, rozsiahlosťou a zameraním je Lockes Shields jedným s najunikátnejších kybercvičení na svete. Ako človek, ktorý sa tohto každoročného cvičenia sporadicky zúčastňuje by som rád povedal niečo o tom, ako to vypadá zvnútra a ako sa slovenská vojenská kybernetická elita cvičí na zásah proti kybernarušiteľom.

Details

Improve this page