Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Python Days in Martin and follow-up activities

Description

V júni 2017 sa na SPŠ Martin a na Gymnáziu V.P.T. Martin uskutočnila dvojdňová konferencia o jazyku Python, na ktorej sa zúčastnilo cca 80 žiakov z 8 stredných škôl okresu Martin i Dolného Kubína. Prednášajúcimi a vedúcimi workshopov boli odborníci z praxe a učitelia z vysokých škôl. Odzneli zaujímavé prednášky, robilo sa veľa workshopov. Na konferencii sme nadviazali spoluprácu s prednášajúcimi i lepšiu spoluprácu medzi školami. Taktiež sa nám podarilo konferenciu a programovací jazyk Python spopularizovať v regionálnych médiách.

Následne sme na SPŠ Martin i na Gymnáziu V.P.T. v Martine začali v šk. roku 2017/2018 učiť programovanie v jazyku Python, robiť v tomto jazyku ročníkové projekty, súťažiť v Zenite a celkovo tento jazyk podporovať. Sami žiaci prinášajú nové nápady a zlepšenia, napríklad pripraviť mini Python Day pre žiakov základných škôl, ktorí by sa chceli venovať štúdiu programovania na SŠ a pod.
Taktiež by sme chceli na PyCone SK 2018 so žiakmi našej školy predstaviť práce - maturitné zadania, ktoré robia v jazyku Python alebo iné programy, ktoré robia na hodinách, prípadne vo voľnom čase.

Details

Improve this page