Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Python programming till graduation

Description

Rozmýšľate, ako vyučovať programovanie v Pythone na strednej škole od základov až k maturite?
Základnú úroveň programovania, ktorú sme predstavili minulý rok, sme rozšírili o maturitnú úroveň. V príspevku vám predstavíme našu metodiku Programujeme v Pythone až k maturitnej úrovni. Ukážeme vám, ktorým témam sa venujeme, ako sme ich spracovali, a ktorý kontext úloh sa nám osvedčil v praxi.
Tiež vám predstavíme kompletné materiály k maturitnej úrovni (elektronické učebnice, príručky pre učiteľa, ako aj maturitnú zbierku úloh). Pre učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať Python, sme pripravili školenia aj pre základnú, aj maturitnú úroveň.
A ako vytvoriť maturitné zadanie v Pythone? V čom je to iné na rozdiel od Pascalu? Aké úskalia nás čakajú pri tvorbe maturitných zadaní a na čo je potrebné sa sústrediť? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v našom príspevku a podrobnejšie ich rozvinieme na našom workshope.

Details

Improve this page