Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Objavovanie VPythonu v Dudley College

Description

V marci 2017 dostali žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Martine (SPŠT) prvýkrát príležitosť absolvovať prax v Dudley College vo Veľkej Británii. Vďaka úspešnému projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca“, ktorý pripravila K. A. B. A. Slovensko, sa tu zoznámili s programovacím jazykom Python. Projekt bol úspešný aj v školskom roku 2017/2018. Dudley College sa tak stala na dva marcové týždne školou pre desiatich tretiakov technického lýcea SPŠT. Odborný program bol zameraný na tvorbu efektívnych algoritmov, rozvoj logického myslenia, grafiku a nástroj pre vytváranie 3D animácií v reálnom čase - VPython. Svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti odovzdali účastníci mobility aj ďalej. Učitelia informatiky SPŠT a Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha (GVPT) v Martine nadviazali na úspešnú spoluprácu z minulého roka, opäť spojili svoje sily a pripravili druhý ročník odbornej konferencie PYTHON DAYS 2.0. V dňoch 31.5 - 1.6.2018 odzneli na GVPT zaujímavé prednášky, robilo sa veľa workshopov. Na jednom z nich sme predstavili gymnazistom VPython a vývojové prostredie GlowScript. Výstupy z mobility Erasmus+ tak neostali len doma, na SPŠT, ale nadobudli oveľa širší rozmer. Na konferencii PyCON SK 2019 predstavíme toto prostredie, jeho nástroje a ukážeme práce, ktoré sme vytvorili.

Details

Improve this page